Υγεία

ΥΓΕΙΑ

Γιατί να κάνω ιδιωτική ασφάλιση υγείας;

Η Υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο αγαθό και το Κράτος μέσω της κοινωνικής ασφάλισης φροντίζει γι΄αυτή. Όμως, οι παροχές για διάφορους λόγους δεν είναι πάντοτε αρκετές για την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας. Η ιδιωτική ασφάλιση λειτουργεί συμπληρωματικά για να καλύψει αυτό το κενό.

Μέσα από τις Ασφαλίσεις Υγείας:

 • Εξασφαλίζουμε αποκατάσταση της υγείας μας σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, καθώς και αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών μιας προσωρινής ή μόνιμης ανικανότητας, που μπορεί να έρθει ως επακόλουθο
 • Αποκτάμε πρόσβαση στις πλέον αναβαθμισμένες ποιοτικά και εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες φροντίδας της υγείας και αποφεύγουμε τις μεγάλες σειρές αναμονής.

Τι είδους ασφαλίσεις υγείας υπάρχουν;

Η Ασφάλιση Υγείας μπορεί να έχει τη μορφή ατομικών συμβολαίων (ασφάλιση μεμονωμένων προσώπων, ως ιδιωτών) ή ομαδικών συμβολαίων (ασφάλιση ομάδων προσώπων, όπως των εργαζομένων μιας επιχείρησης).

Τι καλύψεις προσφέρει η ασφάλιση υγείας;

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να περιέχει αμιγώς καλύψεις υγείας, ή μπορεί να έχει ως βασική ασφαλιστική κάλυψη αυτή της ζωής ή της σύνταξης και οι καλύψεις υγείας να παρέχονται ως «συμπληρωματικό συμβόλαιο» ή «προσάρτημα» στο συμβόλαιο της βασικής κάλυψης ζωής. Σε κάθε περίπτωση, οι καλύψεις σε ένα συμβόλαιο που παρέχει Ασφάλιση Υγείας μπορεί να είναι συνδυασμός των κατωτέρω:

 • Νοσοκομειακή, δηλαδή κάλυψη για προβλήματα υγείας που απαιτούν νοσηλεία
 • Εξω-νοσοκομειακή, δηλαδή κάλυψη για προβλήματα υγείας που δεν απαιτούν νοσηλεία
 • Ανικανότητα, δηλαδή αποζημίωση / αναπλήρωση απωλειών που προκαλούνται από ασθένεια, ατύχημα ή αναπηρία.

Τι προσφέρει ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας;

Ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας σας δίνει τη δυνατότητα να φροντίσετε την υγεία σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αποκτάτε πρόσβαση σε κορυφαία ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με μικρή ή μηδενική συμμετοχή. Δηλαδή, ανάλογα με το συμβόλαιό σας, ένα μέρος ή συνολικά το ποσό μιας νοσηλείας μπορεί να καλυφθεί από την ασφαλιστική σας. Στην Ελλάδα υπάρχουν προγράμματα που προσφέρουν μια σειρά από καλύψεις για κάθε ανάγκη.

Τι δεν καλύπτει ένα ασφαλιστήριο υγείας;

Εξαρτάται από την εκάστοτε εταιρία. Ενδεικτικές περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά προγράμματα υγείας είναι σωματικές βλάβες ή ασθένειες που υπήρχαν πριν από την έναρξη της ασφάλισης και οι επιπλοκές αυτών.

Τι είναι η «απαλλαγή»;

Αυτός ο όρος υπάρχει σχεδόν σε κάθε ασφαλιστήριο υγείας και αφορά στο ποσό το οποίο θα συμφωνήσετε ότι θα καλύψετε μόνοι σας σε περίπτωση νοσηλείας. Για να αποφασίσετε εάν συμφέρει να επιλέξετε μεταξύ ενός ποσού ή μηδενικής απαλλαγής, σκεφτείτε εάν έχετε διαθέσιμο αυτό το ποσό. Επιπλέον, λάβετε υπόψιν εάν έχετε ομαδική ασφάλιση μέσω της δουλειάς σας ή και κοινωνική ασφάλιση που μπορεί να καλύψει μέρος ή όλο το ποσό της απαλλαγής σας. Πάντως, με τη μηδενική απαλλαγή δεν θα χρειαστεί  να κάνετε υπολογισμούς ή να πειράξετε τα χρήματα που έχετε στην άκρη σε περίπτωση νοσηλείας, γιατί θα καλύψει το συνολικό ποσό των εξόδων η ασφαλιστική σας εταιρία (ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου).

Τι είναι το ποσοστό κάλυψης;

Ακόμα ένας σημαντικός όρος σε ένα συμβόλαιο είναι το ποσοστό κάλυψης, δηλαδή το ποσοστό των εξόδων που θα καλύψει η ασφαλιστική σας ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου. Για παράδειγμα, αν τα έξοδα μετά από μία νοσηλεία είναι 20.000 ευρώ και στο συμβόλαιό σας έχετε κάλυψη 100% με απαλλαγή 4.000 ευρώ, τότε εσείς θα καλύψετε το ποσό της απαλλαγής και το υπόλοιπο (δηλαδή 16.000 ευρώ) θα καλυφθεί από την ασφαλιστική.

Επομένως, το ποσοστό κάλυψης είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιλογή συμβολαίου.

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνω ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας;

Εάν σκεφτεί κανείς ότι η κατάσταση της υγείας μας είναι κυρίως ανάλογη του χρόνου, όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα!

Φυσικά, ποτέ δεν είναι αργά κάποιος να αποφασίσει να προχωρήσει σε ιδιωτική ασφάλιση της υγείας του ακόμα και μετά τα 60 έτη Μην το ξεχνάμε, η υγεία αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά!

Μέχρι ποια ηλικία μπορώ να ασφαλιστώ;

Μπορεί κανείς να ξεκινήσει ασφαλιστήριο πρόγραμμα υγείας από 30 ημερών έως και 70 ετών, αναλόγως την εταιρία και το πρόγραμμα.

Τι επηρεάζει το κόστος ενός προγράμματος υγείας;

Το κόστος ενός προγράμματος υγείας καθορίζεται από τις καλύψεις που παρέχει (νοσοκομειακό ή και κάλυψη για διαγνωστικές εξετάσεις και επισκέψεις σε γιατρούς), αλλά και από παράγοντες όπως η ύπαρξη ή μη ενεργού ταμείου κοινωνικής ασφάλισης, το ποσό της απαλλαγής, το ποσοστό κάλυψης  και άλλα.

Ο βαθμός του ρίσκου, δηλαδή του κινδύνου που καλείται να αναλάβει η εταιρία με την σύναψη συμβολαίου είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας κόστους. Όσο μικρότερο το ρίσκο, τόσο λιγότερα ασφάλιστρα καλείται να καταβάλλει ο ασφαλιζόμενος. Για παράδειγμα, σε μεγαλύτερη ηλικία υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ασθενείας, επομένως και ρίσκου για την ασφαλιστική εταιρία.

Ποια είναι η διαδικασία αποζημίωσης;

Η διαδικασία αποζημίωσης διαφέρει ανάλογα με την εταιρία και το πρόγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την ασφαλιστική σας εταιρία για οποιαδήποτε νοσηλεία. Κάποια προγράμματα προσφέρουν απευθείας πληρωμή του νοσοκομείου (σε συμβεβλημένα νοσοκομεία), ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου σας. Εάν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε νοσοκομείο με το οποίο δεν συνεργάζεται η εταιρία σας, τότε θα χρειαστεί να εξοφλήσετε εσείς το κόστος και να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν από την ασφαλιστική σας εταιρία σας για να σας αποζημιώσει εκ των υστέρων.

Ισχύει κάποια έκπτωση εάν ασφαλιστεί όλη η οικογένεια;

Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να προσφέρετε στην οικογένειά σας το δώρο της υγείας και της ασφάλειας. Γι’ αυτό θα βρείτε στην αγορά προγράμματα που παρέχουν έκπτωση  στα οικογενειακά πακέτα. Ζητήστε να ενημερωθείτε σχετικά με τη τιμολογιακή πολιτική  που εφαρμόζει κάθε εταιρία για τα προγράμματα υγείας οικογενειακής ασφάλισης.

Τι πρέπει να γνωρίζω για να επιλέξω το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα για τις ανάγκες μου; Τι θα πρέπει να ρωτήσω τον πιστοποιημένο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή;

 • Τις καλύψεις και το ποσό απαλλαγής
  Εάν σας ενδιαφέρει ένα νοσοκομειακό πακέτο, πρέπει να ρωτήσετε τι ακριβώς ισχύει αναφορικά με τα έξοδα ημερήσιας νοσηλείας (αμοιβή χειρουργού, νοσηλεία κ.λπ.), το ποσοστό απαλλαγής και τις καλύψεις σε περιπτώσεις μικροεπεμβάσεων.
 • Το όριο κάλυψης
  Μην ξεχάσετε επίσης να διευκρινίσετε εάν στο πρόγραμμα που επιλέγετε, το μέγιστο ποσό ισχύει ανά ζημιά (δηλαδή κάθε φορά που θα χρησιμοποιήσετε το ασφαλιστήριό σας) ή ανά έτος ασφάλισης.
 • Σε ποια νοσοκομεία με καλύπτει το συμβόλαιό μου;
  Οι ασφαλιστικές εταιρίες συνεργάζονται με διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα –δημόσια και ιδιωτικά. Υπάρχουν προγράμματα που προβλέπουν ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου, συνεργαζόμενα νοσοκομεία, συγκεκριμένο νοσοκομείο, ενώ υπάρχει περίπτωση διαφορετικών όρων για προγραμματισμένη εισαγωγή σε νοσοκομείο ή για έκτακτο περιστατικό. Στα συμβεβλημένα με την εταιρία θεραπευτήρια συνήθως έχετε μεγαλύτερο οικονομικό όφελος καθώς η ασφαλιστική σας εταιρία έχει εξασφαλίσει προνομιακές τιμές για τους ασφαλισμένους της, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις έκπτωσης στο ασφάλιστρο ανάλογα με την επιλογή σας. Ρωτήστε τι σας συμφέρει.
 • Τι προβλέπεται για διαγνωστικές εξετάσεις
  Οι διαγνωστικές-εξωνοσοκομειακές εξετάσεις είναι μία κάλυψη η οποία προσφέρεται επιπρόσθετα στα νοσοκομειακά πακέτα. Εάν λοιπόν σας ενδιαφέρει το συμβόλαιό σας να καλύπτει τυχόν διαγνωστικές ή προληπτικές εξετάσεις, τότε πρέπει να το συζητήσετε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.
 • Τους όρους  της ανανέωσης συμβολαίου;
  Αν το συμβόλαιό σας ανανεώνεται σε ετήσια βάση, πρέπει να ρωτήσετε τι προβλέπεται στους όρους ανανέωσής του.
 • Τις εξαιρέσεις και περιόδους αναμονής
  Όλα τα προγράμματα υγείας περιλαμβάνουν εξαιρέσεις, αλλά και αναμονές κάλυψης. Για παράδειγμα, κάποιες επεμβάσεις όπως η είναι ρήξη χιαστού έχουν στις περισσότερες εταιρίες 12 μήνες αναμονή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια τέτοια επέμβαση τους πρώτους μήνες που έχετε ασφαλιστεί, δεν θα έχετε κάλυψη. Η κάλυψη αρχίζει να ισχύει μετά την πάροδο του 12μήνου.
 • Την οικονομική σας δυνατότητα
  Τέλος, λάβετε υπόψιν τις οικονομικές σας δυνατότητες σήμερα  αλλά και μακροπρόθεσμα. Θυμηθείτε ότι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα αποτελεί επένδυση ετών αλλά και ότι τα ασφάλιστρα μπορεί να αυξάνονται στη διάρκεια του συμβολαίου σας  ανάλογα με διάφορους παράγοντες που καθορίζονται στους όρους του, όπως η ηλικία σας, η εξέλιξη του κόστους των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα κλπ.

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

1. Τι είναι τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας;

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια υγείας αφορούν στην ασφάλιση μεγαλύτερου αριθμού προσώπων, τα οποία διαθέτουν κάποια κοινή ιδιότητα, όπως είναι οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης ή τα μέλη ενός συλλόγου. Σε αυτή την περίπτωση, το συμβόλαιο ασφάλισης συνάπτεται μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρίας και του επίσημου φορέα εκπροσώπησης της ομάδας (πχ εργοδότης ή Διοικητικό Συμβούλιο ενός συλλόγου).

2. Σε ποιους απευθύνονται;

Σε όλους τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, ή συλλογικούς φορείς κάθε είδους και μεγέθους που επιθυμούν να ασφαλίσουν την υγεία των εργαζομένων ή των μελών τους.

3. Τι καλύπτουν;

Καλύπτουν σημαντικά έξοδα όπως νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές, επισκέψεις σε ιδιώτες γιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις, επιδόματα νοσηλείας και τοκετού κλπ. Γενικά, τα ομαδικά ασφαλιστήρια διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάτοστε ομάδας προσώπων προς ασφάλιση.

4. Τι προσφέρουν τα ομαδικά ασφαλιστήρια υγείας σε μια  επιχείρηση:

 • Αποτελούν έναν σημαντικό εργαλείο για να δημιουργήσει η επιχείρηση ένα περιβάλλον ασφαλέστερο, υγιέστερο, και πιο παραγωγικό για τους εργαζόμενους.
 • Ενισχύουν τη σχέση εργοδότη- εργαζόμενου. Μέσα από ένα ομαδικό πρόγραμμα υγείας, ο εργαζόμενος θωρακίζει την υγεία του και την υγεία της οικογένειάς του. Επιπλέον, ένα ομαδικό συμβόλαιο υγείας λειτουργεί ενισχυτικά στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδότη -εργαζομένων ώστε ο εργοδότης να μπορεί να προσελκύσει ικανά στελέχη και να τα διατηρήσει.
 • Ευελιξία, γιατί προσαρμόζονται στη σύνθεση και τα ειδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.
 • Το ασφάλιστρό τους είναι ελκυστικό και εκπίπτει εξολοκλήρου από τις δαπάνες της επιχείρησης μέχρι 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.

Υγεία

Date:
Facebook
YouTube
LinkedIn