Περιουσία

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Γιατί να ασφαλίσω το σπίτι μου;

Ο βασικός στόχος της ασφάλισης περιουσίας είναι να σας προστατέψει από οικονομικές ζημιές. Μέσω της καταβολής ενός μικρού ποσού, του ασφαλίστρου, σε μια ασφαλιστική εταιρία σήμερα διασφαλίζετε ότι εκείνη θα φέρει το βάρος μιας ενδεχομένως μεγάλης ζημιάς στο μέλλον. Άρα η ασφάλιση περιουσίας προστατεύει από ζημιά ή απώλεια στο σπίτι, η οποία μπορεί να κοστίσει πολλές χιλιάδες ευρώ.

Ποιους κινδύνους αντιμετωπίζει το σπίτι μου;

Τα σπίτια μας ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται, το έτος και τα υλικά κατασκευής τους κινδυνεύουν από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, και σεισμό. Άλλοι κίνδυνοι είναι αυτοί της κλοπής, της διάρρηξης, των κακόβουλων επιθέσεων, καθώς και κίνδυνοι που προέρχονται από δική μας αμέλεια από την οποία μπορεί να προκληθεί ζημιά (π.χ. φωτιά, διαρροή νερού κ.ά. ).

Ποιες θεωρούνται φυσικές καταστροφές;

Με τον όρο φυσικές καταστροφές εννοούμε τα αιφνίδια γεγονότα που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα όπως πλημμύρες, ανεμοθύελλες, καταιγίδες, κεραυνούς, δασικές πυρκαγιές, και σεισμούς, που επιφέρουν σημαντικές οικονομικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες.

Ποιες καλύψεις περιλαμβάνει η ασφάλιση περιουσίας; Η δασική πυρκαγιά, η πλημμύρα και ο σεισμός περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια;

Υπάρχουν καλύψεις για όλους τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα σπίτια. Άλλες περιλαμβάνονται στο βασικό πακέτο και άλλες είναι προαιρετικές. Μπορεί να καλυφθεί το κτίσμα ή και το περιεχόμενο του σπιτιού. Η δασική πυρκαγιά περιλαμβάνεται στη βασική κάλυψη πυρός στα περισσότερα ασφαλιστήρια. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις προσφέρουν, πέραν της βασικής κάλυψης πυρός, προγράμματα ασφάλισης στα περισσότερα από τα οποία περιλαμβάνεται η πλημμύρα/ καταιγίδα/ θύελλα. Ο σεισμός είναι προαιρετική συμπληρωματική κάλυψη. Παρέχεται επίσης κάλυψη για την επακόλουθη απώλεια ενοικίων ή το πρόσθετο κόστος ενοικίασης ή προσωρινής μεταστέγασης, καθώς και αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη έναντι τρίτων κ.ά.

Είναι προσιτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας;

Σε αντίθεση με τη γενικότερη πεποίθηση, η ασφάλιση κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών είναι μία προσιτή σε κόστος ασφάλιση. Ενδεικτικά, για ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. που ασφαλίζεται για 120.000 ευρώ, το μέσο ασφάλιστρο που καλύπτει πυρκαγιά, σεισμό και φυσικές καταστροφές είναι της τάξης των 12 ευρώ το μήνα.

Υπάρχουν κίνητρα από την Πολιτεία για όσους συνάπτουν ασφαλιστήριο περιουσίας για το σπίτι τους;

Πρόσφατα θεσπίστηκε έκπτωση 10% στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου.

Ως αξία του ακινήτου, ορίζεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 1.000 ευρώ ανά τ.μ.. Προϋπόθεση είναι η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος με διάρκεια τουλάχιστον 3 μηνών. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του 1 έτους, η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα προσαρμόζεται αναλογικά.

Για τι ποσό πρέπει να ασφαλίσω το σπίτι μου;

Το ποσό για το οποίο ασφαλίζεται ένα σπίτι ή αλλιώς η ασφαλιζόμενη αξία του σπιτιού θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση το κόστος ανακατασκευής του. Δηλαδή, αν το σπίτι καταστραφεί, πόσα χρήματα θα χρειαστούν για να ξαναφτιαχτεί; Ένα παράδειγμα: Αν υποθέσουμε ότι σε τρέχουσες αξίες το κόστος ανακατασκευής ενός τυπικού διαμερίσματος είναι περίπου 1.200 ευρώ ανά τ.μ. η ασφαλιζόμενη αξία για ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. θα είναι 96.000 ευρώ. Γενικά, θα πρέπει το σπίτι να ασφαλίζεται στην πραγματική του αξία.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρίες για να υπολογίσουν και να βεβαιώσουν το κόστος της αποζημίωσης;

Μετά από ένα καταστροφικό συμβάν ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρία του ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της εκτίμησης της έκτασης της ζημιάς. Αυτό γίνεται μέσω συνεργαζόμενων πραγματογνωμόνων που επισκέπτονται άμεσα το ακίνητο για να επιθεωρήσουν και να καταγράψουν τις ζημιές. Στη συνέχεια υπολογίζεται το ποσό της αποζημίωσης βάσει των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης και καταβάλλεται η αποζημίωση στους δικαιούχους.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για την καταβολή αποζημιώσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις;

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις γνωρίζουν πόσο σημαντικές είναι οι αποζημιώσεις για να μπορούν οι άνθρωποι που έχουν υποστεί ζημιές στην περιουσία τους να ανακάμψουν. Γι’ αυτό το λόγο κινούν με ταχείς ρυθμούς τις διαδικασίες και έτσι στις πιο απλές περιπτώσεις οι πρώτες αποζημιώσεις ξεκινούν να καταβάλλονται μετά από κάποιες ημέρες. Στις πιο πολύπλοκες υποθέσεις είναι ευνόητο ότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

Η εποικοδομητική συνεργασία ασφαλισμένου – ασφαλιστικής εταιρίας διευκολύνει και επιταχύνει τη διαδικασία της αποζημίωσης. Αρχικά καλό είναι να αναφέρουμε άμεσα τη ζημιά στην ασφαλιστική μας εταιρία και να παρέχουμε τα έγγραφα ή τις πληροφορίες που θα μας ζητηθούν. Να συνεργαζόμαστε με τον ανεξάρτητο πραγματογνώμονα που θα αναλάβει να επιθεωρήσει και να εκτιμήσει τη ζημιά και γενικά να διατηρούμε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους ανθρώπους της εταιρίας τους ή τους εκπροσώπους της απαντώντας σε τυχόν ερωτήσεις και παρέχοντας επιπλέον πληροφορίες που μπορεί να χρειαστούν.

Ασφαλίζονται όλες οι κατοικίες; Υπάρχουν εξαιρέσεις;

Η πλειοψηφία των κατοικιών ασφαλίζεται. Υπάρχουν περιπτώσεις ακινήτων που ασφαλίζονται υπό προϋποθέσεις ή και δεν ασφαλίζονται, δεν είναι βέβαια ο κανόνας. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθύνεστε στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές προκειμένου να σας καθοδηγήσουν.

Μπορώ να ασφαλίσω το σπίτι μου κατά τη διάρκεια μίας φυσικής καταστροφής (π.χ. σεισμό, πλημμύρα, δασική πυρκαγιά);

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποζημιωθεί μία κατοικία είναι να είναι εκ των προτέρων ασφαλισμένη. Είναι αυτονόητο πως δεν μπορεί κάποιος να αγοράσει εκ των υστέρων ασφάλιση για να καλύψει μία ζημιά που έχει ήδη συμβεί ή ακόμη για κίνδυνο που είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί, όπως κατά τη διάρκεια που εξελίσσεται μια φυσική καταστροφή.

Η ασφάλιση διαφυλάσσει από αιφνίδιους και τυχαίους κινδύνους. Αυτό σημαίνει πως, όταν για παράδειγμα έχει ήδη ξεκινήσει μία πυρκαγιά η οποία είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου, ο κίνδυνος δεν είναι πλέον τυχαίος και αβέβαιος, καθώς είναι πλέον εξαιρετικά πιθανό να υποστεί ζημιά το σπίτι μου από την πυρκαγιά. Άρα σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει η βασική αρχή της ασφάλισης που είναι η εκ των προτέρων κάλυψη τυχαίων, μελλοντικών και αβέβαιων κινδύνων.

Πόσα σπίτια ασφαλίζονται στην Ελλάδα; Οι επιχειρήσεις είναι ασφαλισμένες;

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕΕ, ασφαλίζονται 1 εκ. σπίτια από τα 6,5 εκ., δηλαδή το ποσοστό ανέρχεται σε 15%. Εξαιρουμένων των ακατοίκητων σπιτιών, το ποσοστό ανεβαίνει σε 25%. Ως προς τις επιχειρήσεις, ασφαλίζονται 200 χιλ. επιχειρήσεις από τις 500 χιλ. (με τουλάχιστον ένα εργαζόμενο), δηλαδή το ποσοστό ανέρχεται σε 40%.

Στην Ευρώπη, η διείσδυση της ασφάλισης διαφέρει από χώρα σε χώρα αλλά στις περισσότερες χώρες είναι υψηλότερη από την Ελλάδα, δηλαδή η Ελλάδα έχει μεγάλο κενό προστασίας (μη ασφαλισμένες ζημιές).

Για ποιους λόγους η διείσδυση ασφάλισης είναι χαμηλή στην Ελλάδα;

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους η διείσδυση της ασφάλισης είναι χαμηλή είναι οι εξής:

  • Μη συνειδητοποίηση της έκθεσης στον κίνδυνο και της αύξησης σε συχνότητα και σφοδρότητα των φαινομένων φυσικών καταστροφών
  • Έλλειψη κάποιας υποχρέωσης άλλης από την δανειακή σύμβαση (σε άλλες χώρες υφίστανται διατάξεις που άμεσα ή έμμεσα οδηγούν τους πολίτες ν’ ασφαλιστούν)
  • Έλλειψη κινήτρων (π.χ. έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα) και υψηλή φορολόγηση ασφαλίστρων
  • Η εντύπωση ότι η αποκατάσταση των ζημιών της ιδιωτικής περιουσίας, είναι υποχρέωση του Κράτους
  • Η ελλιπής γνώση ότι το ασφάλιστρο είναι μια σχετικά χαμηλή δαπάνη σε σχέση με την αξία του περιουσιακού στοιχείου (της τάξεως τις χιλίοις)

Περιουσία

Date:
Facebook
YouTube
LinkedIn