Επιχείρηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Γιατί να ασφαλίσω την επιχείρησή μου;

Η ασφάλιση αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία που εξασφαλίζει ότι η λειτουργία, η οικονομική ευρωστία και η βιωσιμότητα της επιχείρησής σας δε θα επηρεαστούν από κάποιο έκτακτο γεγονός ή κάποια ζημιά μικρή ή μεγαλύτερη.

Γιατί να ασφαλίσω την επιχείρησή μου;

Είτε διευθύνετε μια μικρή επιχείρηση, μια μεγάλη πολυεθνική εταιρία ή είστε αυτοαπασχολούμενος, η ασφάλιση επιχειρήσεων σας βοηθά να προστατεύσετε εσάς και την εταιρία σας από απροσδόκητα κόστη.

Η ασφάλιση αποτελεί σήμερα μία από τις πιο σημαντικές επενδύσεις. Είναι αναμφίβολα το απαραίτητο χρηματοοικονομικό εργαλείο που πρέπει να διαθέτει ο συνετός επιχειρηματίας ώστε να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία, τη οικονομική βιωσιμότητα, την εταιρική φήμη και την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής του.

Ποιους τομείς της επιχείρησής μου μπορεί να προστατεύσει η ασφάλιση;

Η ασφαλιστική αγορά εξελίσσεται συνεχώς και καινοτομεί για να ανταποκρίνεται στο μεταβαλλόμενο τοπίο των κινδύνων και στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων, προσφέροντας ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων για την κάλυψη τόσο των «παραδοσιακών κινδύνων» μίας επιχείρησης, όπως είναι η ασφάλιση της περιουσίας της (π.χ. ασφάλιση γραφείων και εγκαταστάσεων), του ανθρώπινου δυναμικού της (π.χ. ομαδική ασφάλιση προσωπικού για ασθένεια – ατύχημα – ζωή – σύνταξη & κάλυψη εργοδοτικής ευθύνης επιχείρησης για την αποζημίωση εργαζόμενου σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος), της μεταφοράς των εμπορευμάτων της, αλλά και πιο εξειδικευμένων αναγκών όπως είναι η κάλυψη της διακοπής εργασιών, των πιστώσεων, της ευθύνης έναντι τρίτων για ελλαττωματικό προϊόν, της ευθύνης των στελεχών της διοίκησης, ή ακόμα και για την κάλυψη αναδυόμενων νέων κινδύνων, όπως της περιβαλλοντικής ευθύνης, των κινδύνων του κυβερνοχώρου, της διαρροής προσωπικών δεδομένων πελατών, της ευθύνης έναντι τρίτων για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.

Γραφεία και εγκαταστάσεις

Μια επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κατάλληλο χώρο ή/και εξοπλισμό. Ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, μια επιχείρηση χρειάζεται γραφεία, εξοπλισμό, αποθηκευτικό χώρο για εμπορεύματα, κλπ. Η κτιριακή υποδομή μιας επιχείρησης είναι περισσότερο ευάλωτη από όσο νομίζουμε. Οι κυριότερες απειλές είναι οι κλοπές και οι φυσικές καταστροφές.

Ευθύνη της επιχείρησης προς τρίτους

Τρίτοι προς μια επιχείρηση είναι συνήθως οι πελάτες, ο οποιοσδήποτε επισκεφθεί τους χώρους της, οι γειτονικές επιχειρήσεις, οι άνθρωποι που κατοικούν στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη μία επιχείρηση, αλλά και το περιβάλλον.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης προσφέρει μια ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων που μπορούν να θωρακίσουν αποτελεσματικά την επιχείρηση παρέχοντας κάλυψη για διάφορα απρόοπτα περιστατικά, όπως για σωματική βλάβη ή υλική ζημία που μπορεί να συμβεί σε τρίτους από ατύχημα στους χώρους της επιχείρησης (π.χ. σε περίπτωση σωματικής βλάβης τρίτου από κακή λειτουργία ανελκυστήρων, πυρκαγιά ή έκρηξη κ.α.), ή από την παραγωγή ελλαττωματικού προϊόντος ή από τη διαρροή προσωπικών δεδομένων πελατών, ή ακόμη και από την πρόκληση ζημίας στο περιβάλλον με ευθύνη της επιχείρησης.

Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο μιας επιχείρησης, η καρδιά και το μυαλό της, που ενισχύει την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξή της. Οι εργαζόμενοι έχουν κι εκείνοι να αντιμετωπίσουν απρόοπτα (όπως για παράδειγμα μια ξαφνική ασθένεια) καθώς και ανασφάλειες για το μέλλον, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο συνταξιοδοτικό. Ένας εργοδότης σήμερα μπορεί να φροντίσει να εξασφαλίσει τις ανάγκες αυτές μέσα από ομαδικά προγράμματα υγείας και σύνταξης, κάτι που θα λειτουργήσει προς όφελος τόσο του ίδιου όσο και του εργαζόμενου.

Ο εργοδότης έχει επιπλέον υποχρέωση να διασφαλίζει την αναγκαία αποζημίωση στον εργαζόμενό του ή στους στενούς συγγενείς του (ιδίως τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή με αφορμή αυτήν.

Τι προσφέρει η ασφάλιση περιουσίας στην επιχείρησή μου;

Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία που περιλαμβάνουν τις κτιριακές δομές (εφόσον σας ανήκουν), το περιεχόμενό τους, τα αποθέματα, τον μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα, από μια σειρά από κινδύνους όπως πυρκαγιά, κλοπή, σεισμό, πλημμύρα και άλλες φυσικές καταστροφές.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν προγράμματα Ασφάλισης Περιουσίας που καλύπτουν την κάθε επιχείρηση ανάλογα με τις ανάγκες της.

 

Υπάρχουν διάφορες επιλογές ασφάλισης που περιλαμβάνουν:

Ασφάλιση πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων

Καλύπτει τις ζημιές στα περιουσιακά στοιχεία (μηχανήματα και κτιριακές εγκαταστάσεις), καθώς επίσης και την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν κατά τη διάγνωση, αποτροπή ή περιστολή των κινδύνων, όπως τα έξοδα κατάσβεσης και κατεδάφισης.

Οι καλύψεις περιλαμβάνουν συνήθως: πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος, κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατία, στάσεις/απεργίες/πολιτικές ταραχές, διαρροή νερού, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, σεισμό (συνήθως προαιρετική κάλυψη), κλοπή από διάρρηξη, θραύση κρυστάλλων, βραχυκύκλωμα.

Απευθύνεται συνήθως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου

Αφορά περισσότερο μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κινδύνων  - εκτός από αυτούς που ρητά εξαιρούνται από το ασφαλιστήριο, παρέχοντας πλήρη κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων και προσφέροντας ουσιαστική αποκατάσταση σε κάθε περίπτωση τυχαίας και απρόβλεπτης ζημιάς.

Τι προσφέρει η ασφάλιση Απώλειας Κερδών ή Διακοπής Εργασιών;

Καλύπτει την επιχείρηση σε περίπτωση διακοπής εργασιών λόγω πυρκαγιάς και άλλων κινδύνων καθώς επίσης και μετά από βλάβες μηχανημάτων που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη ροή εσόδων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης.

Καλύπτει την απώλεια μικτού κέρδους εξαιτίας της διακοπής ή παρεμπόδισης λειτουργίας της επιχείρησης ως αποτέλεσμα της υλικής ζημιάς στην περιουσία σας.

Τι προσφέρει η ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων;

Το εμπόρευμα της επιχείρησής σας είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της. Με την Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων φροντίζετε για την ασφαλιστική κάλυψη των εμπορευμάτων σας κατά τη μεταφορά τους (εισαγωγές, εξαγωγές, εσωτερικές διακινήσεις).

Η ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων καλύπτει τα διακινούμενα εμπορεύματα με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο, για βλάβη ή απώλεια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους.

Τι προσφέρουν στην επιχείρησή μου οι ασφαλίσεις Πιστώσεων & Εγγυήσεων;

Οι ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων απευθύνονται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Με αυτές φροντίζετε για την αδιατάρακτη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Ασφάλιση Πιστώσεων

Με την ασφάλιση πιστώσεων εξασφαλίζεστε για ενδεχόμενη ζημία από την αποτυχία ενός ή περισσότερων οφειλετών σας να αποπληρώσουν (συνολικά ή μερικά)  τις υποχρεώσεις τους προς εσάς.

Για παράδειγμα, η ασφάλιση πιστώσεων σας καλύπτει από τον κίνδυνο μη αποπληρωμής της πίστωσης που έχετε χορηγήσει ως πωλητής εμπορευμάτων σε αγοραστή, ο οποίος δεν αγόρασε τα εμπορεύματα τοις μετρητοίς αλλά με πίστωση κάποιων μηνών.

Ασφαλίζοντας τις πιστώσεις σε περίπτωση που κάποιος αγοραστής δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην υποχρέωση που έχει αναλάβει, ο συμβαλλόμενος αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρία.

Η ασφάλιση πιστώσεων είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο, που προσφέρει πρόληψη των επισφαλειών μέσω συνεχούς πληροφόρησης και παρακολούθησης των πελατών των ασφαλισμένων επιχειρήσεων, αποζημίωση σε περίπτωση μη πληρωμής των απαιτήσεων, καθώς και διεκδίκηση και είσπραξη των απαιτήσεων, είτε δικαστικά ή εξώδικα.

Η ασφάλιση πιστώσεων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσονται με ασφάλεια.

Ασφάλιση Εγγυήσεων

Με την ασφάλιση εγγυήσεων ο ασφαλιστής εγγυάται για σας την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών σας ως επαγγελματία.

Η ασφάλιση εγγυήσεων διακρίνεται στις άμεσες και στις έμμεσες εγγυήσεις. Σε γενικές γραμμές στις άμεσες εγγυήσεις ο ασφαλιστής επέχει θέση εγγυητή του πρωτοφειλέτη, ενώ στις έμμεσες εγγυήσεις ο ασφαλιστής δεν υπεισέρχεται στη θέση του εγγυητή αλλά αναλαμβάνει την κάλυψη του ίδιου του εγγυητή σε περίπτωση που αυτός κληθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από την εγγύηση.

Τι είναι η ασφάλιση Νομικής Προστασίας;

Η Ασφάλιση Νομικής Προστασίας με προγράμματα για τον  επαγγελματία και την επιχείρηση, αποτρέπει τον κίνδυνο μείωσης της περιουσίας σας από ενδεχόμενες δαπάνες για δικαστικές ή εξώδικες νομικές ενέργειές σας.

Καλύπτει όλες τις αναγκαίες δικαστικές δαπάνες και την παροχή άλλων υπηρεσιών, δηλαδή των δικηγορικών αμοιβών και των εξόδων που δημιουργούνται κατά την εξωδικαστική και δικαστική επίλυση μίας διαφοράς (π.χ. έξοδα κλητευθέντων μαρτύρων, αμοιβές διορισμένων πραγματογνωμόνων, έξοδα δικαστικών επιμελητών, αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων, επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη, συνολική νομική παρακολούθηση υποθέσεων κ.λπ.)

Πρακτικά η ασφάλιση Νομικής Προστασίας σας δίνει τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη, χωρίς να παρεμποδίζεστε από το υψηλό κόστος και την πολυπλοκότητα των νομικών διαδικασιών. Ταυτόχρονα η Νομική Προστασία είναι μία ασφαλιστική υπηρεσία με σημαντική κοινωνική προσφορά, αφού διευκολύνει την πρόσβασή σας στη Δικαιοσύνη, δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο.

Ποιες ασφαλίσεις καλύπτουν την ευθύνη της επιχείρησης από το νόμο απέναντι στους τρίτους;

Ασφάλιση Αστικής ευθύνης

Οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, είναι ζωντανοί οργανισμοί με υποχρεώσεις και ευθύνες προς τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους, τους συνεργάτες τους, το περιβάλλον και την κοινωνία. Η πιθανότητα λανθασμένων χειρισμών με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία αλλά και τη φήμη μίας επιχείρησης δεν μπορεί να αποκλειστεί, όσο καλή οργάνωση και εάν διαθέτει.

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, φροντίζουν να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε τρίτους, αποκαθιστώντας τη ζημιά που προκάλεσαν από αμέλεια τους σε αυτούς με κάποια πράξη ή παράλειψή τους.

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης, ο ασφαλιστής καλύπτει τις δαπάνες σας που απορρέουν από την απόκρουση και την ικανοποίηση των αξιώσεων τρίτων σε βάρος σας για ζημίες που προκλήθηκαν σε αυτούς (τρίτους) από αμέλειά σας.

Ορισμένες από τις ασφαλιστικές λύσεις που παρέχει σήμερα ο κλάδος αστικής ευθύνης είναι:

 • ασφάλιση αστικής ευθύνης μικρών - μεγάλων επιχειρήσεων και εργοστασιακών μονάδων
 • ασφάλιση αστικής ευθύνης εργοδότη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος εργαζομένων της επιχείρησης
 • ασφάλιση αστικής ευθύνης για την κάλυψη ζημιών από ελαττωματικά προϊόντα
 • ασφάλιση αστικής ευθύνης για την κάλυψη διευθυντών & στελεχών διοίκησης της επιχείρησης (D&O)
 • ασφάλιση της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον, καθώς και την αποκατάσταση ζημιών σε τρίτους (π.χ. γειτονικές επιχειρήσεις) από την πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας μιας επιχείρησης,
 • ασφάλιση κατά των κινδύνων του κυβερνοχώρου (όπως σε περίπτωση  διαρροής προσωπικών δεδομένων πελατών). Δείτε τον οδηγό ασφάλισης cyber για επιχειρήσεις εδώ
 • ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης επαγγελματιών / παρόχων υπηρεσιών, όπως π.χ. ιατρών, φαρμακοποιών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, λογιστών, διαμεσολαβούντων, τουριστικών πρακτόρων.

Ο κλάδος ασφάλισης αστικής ευθύνης είναι ένας ιδιαίτερα σύνθετος και αναπτυσσόμενος στη χώρα μας ασφαλιστικός κλάδος. Οι ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρει αποτελούν χωρίς αμφιβολία σημαντικό εργαλείο για την προστασία και ανάπτυξη της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Γιατί να ασφαλίσω το προσωπικό μου;

Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού

Τα Ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα ζωής- υγείας και σύνταξης εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες μιας επιχείρησης. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στη μείωση του αισθήματος της ανασφάλειας δημιουργώντας έτσι  ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους.

Οι σημερινές συνθήκες καθιστούν τα προγράμματα ομαδικής ασφάλειας μια εξαιρετικά σημαντική παροχή με πολλά πλεονεκτήματα για το ανθρώπινο δυναμικό κάθε εταιρίας και προσφέρουν:

 • Προστασία του βιοτικού επιπέδου των εργαζόμενων και των οικογενειών τους, σε περίπτωση ενός απρόσμενου και ατυχούς συμβάντος.
 • Ενίσχυση του προφίλ του εργοδότη, μέσω παροχής πακέτου ανταμοιβών.
 • Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και πίστης στην εταιρία.
 • Κίνητρο στους εργαζόμενους για αύξηση της παραγωγικότητας.

Αντίστοιχα, τα οφέλη για την επιχείρηση είναι πολλαπλά:

 • Ενισχύουν την προσήλωση των εργαζομένων στην επιχείρηση, παρέχοντας παράλληλα κίνητρο για την προσέλκυση νέων, ικανών στελεχών.
 • Βελτιώνουν το κύρος και τη φήμη της επιχείρησης στην αγορά.
 • Προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και είναι ευέλικτα, τόσο στον σχεδιασμό τους, όσο και στους κανόνες λειτουργίας τους.

Τι πρέπει να σκεφτώ πριν ασφαλίσω την επιχείρησή μου;

 • Να επιλέξετε τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή με τον οποίο θα συνεργαστείτε, προσέχοντας να έχει την τεχνική κατάρτιση προκειμένου να σας προτείνει την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας. Μπορείτε να ελέγξετε αν ο ασφαλιστικός συνεργάτης είναι πιστοποιημένος εδώ.
 • Να ελέγξετε ποιοι είναι οι κίνδυνοι που διατρέχει η επιχείρησή σας και βάσει αυτών να επιλέξετε ποιες καλύψεις σας χρειάζονται.
 • Να επιλέξετε, εκτός από τη βασική κάλυψη πυρός, την κάλυψη σεισμού, την κάλυψη πλημμύρας, καταιγίδας, ανεμοθύελλας δηλαδή τα καιρικά φαινόμενα που σήμερα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, είναι πλέον συχνά και δημιουργούν τεράστιες ζημιές.
 • Για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρηση σας, να βεβαιωθείτε ότι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι το πραγματικό, προκειμένου να μην υπάρχει υπασφάλιση, να αναφέρεται αναλυτικά την αξία των κτιρίων, των κτιριακών βελτιώσεων, του εξοπλισμού, των μηχανημάτων και των εμπορευμάτων σας.
 • Να ασφαλίσετε τα ετήσια μικτά σας έσοδα (πάγια έξοδα και κέρδος), προκειμένου να μπορέσετε, σε περίπτωση μεγάλης, ειδικά, ζημιάς, να αποζημιωθείτε για τις υλικές σας ζημιές, αλλά και να καλύψετε τις υποχρεώσεις σας (ενοίκια, δάνεια, προμηθευτές, εργαζόμενους).
 • Να ασφαλίσετε την αστική σας ευθύνη προς τρίτους κατά τη λειτουργία της επιχείρησης για σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημίες και την εργοδοτική αστική σας ευθύνη προς τους εργαζόμενους σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος.
 • Αν είστε κατασκευαστής προϊόντος, προμηθευτής ή διαθέτης, να ασφαλίσετε και την αστική ευθύνη προϊόντος για την περίπτωση που κάποιο προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό και προξενήσει σωματικές βλάβες.
 • Αν διακινείτε εμπορεύματα εντός ή εκτός Ελλάδας, να τα ασφαλίζετε για όλους τους κινδύνους.

Οι επιλογές που παρέχει η ασφαλιστική αγορά ανεξάρτητα του μεγέθους μιας επιχείρησης είναι πολλές καλύπτοντας ανάγκες για τις υποδομές, τα εμπορεύματα, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, και τις υποχρεώσεις & ευθύνες της επιχείρησης προς τους πελάτες και τρίτους.

Απαιτείται ωστόσο η συμβολή και τεχνογνωσία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για την επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού ασφαλιστικών καλύψεων σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες που μπορεί να έχει μια επιχείρηση.

Επιχείρηση

Date:
Facebook
YouTube
LinkedIn