Αυτοκίνητο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί δεν αφήνω το αμάξι μου ανασφάλιστο;

Με την Ασφάλιση Αυτοκινήτου φροντίζετε για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των συνεπειών ενός πιθανού τροχαίου ατυχήματος, αλλά και για την εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσής σας να έχετε το όχημά σας ασφαλισμένο.

Η Ασφάλιση Αυτοκινήτου αφορά στην ασφάλιση κάθε τύπου οχήματος. Οι καλύψεις της διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: την υποχρεωτική κάλυψη – την οποία όλα τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν από τον νόμο – και τις προαιρετικές καλύψεις, που συμπληρώνουν την υποχρεωτική κάλυψη.

Υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων

Γιατί η ασφάλιση αστικής ευθύνης οχήματος είναι υποχρεωτική και σε τι αφορά;

Κάθε σύγχρονο και ευνομούμενο κράτος έχει ως προτεραιότητα την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων καθώς και τη διασφάλιση της αποκατάστασής τους. Για αυτό, εδώ και δεκαετίες, έχει καθιερωθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ο θεσμός της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από ατυχήματα αυτοκινήτων.

Έτσι, όλοι οι ασφαλισμένοι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούμε από κοινού με την καταβολή των ασφαλίστρων μας, να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή προστασία για τους συνανθρώπους μας που ενδέχεται σε κάποια χρονική στιγμή να πέσουν θύματα ενός τροχαίου ατυχήματος.

Με βάση την υποχρεωτική ασφάλιση, η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημία που μπορεί να προκαλέσουν σε τρίτους οι υπαίτιοι τροχαίων ατυχημάτων. Λόγω του υποχρεωτικού χαρακτήρα της, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Αυτοκινήτου είναι η πιο διαδεδομένη ασφαλιστική κάλυψη στο καταναλωτικό κοινό.

Τι σημαίνει ο όρος «αστική ευθύνη»;

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε σε τρίτους, παράνομα και υπαίτια.

Εάν δεν κινώ το όχημά μου, έχω υποχρέωση να το ασφαλίσω;

Σύμφωνα με το Νόμο, η υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχήματος υφίσταται διαρκώς και για κάθε όχημα που φέρει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από το αν κινείται ή λειτουργεί το όχημα, εκτός και αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μόνον εφόσον έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας ενός οχήματος (δηλαδή έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από την Πολιτεία διαδικασία ακινησίας) παύει να υφίσταται η υποχρέωση ασφάλισης αυτού.

Οποιαδήποτε άλλη «ακινητοποίηση», π.χ. σε μάντρα αγοράς αυτοκινήτων, στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης του ιδιοκτήτη, στο χώρο φύλαξης της εταιρίας ενοικιάσεως αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών κ.λπ., σε καμία περίπτωση δεν καταργεί την υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος.

Ποιες ζημιές από ατύχημα του αυτοκινήτου/ οχήματός μου καλύπτει το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης; Τι είδους αποζημίωση καταβάλλεται από την ασφαλιστική μου εταιρία και σε ποιους;

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης για ατύχημα αυτοκινήτου, η ασφαλιστική σας εταιρία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν σε “τρίτους” τα πρόσωπα των οποίων η ευθύνη καλύπτεται από το ασφαλιστήριο σας (όπως είναι δηλαδή ο ιδιοκτήτης, ο οδηγός του αυτοκινήτου, κ.λπ.) σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους.

Συγκεκριμένα, η ασφάλιση αυτή καλύπτει την αστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα “τρίτων”, περιλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη. Αξίζει να διευκρινίσουμε ότι “τρίτα” πρόσωπα θεωρούνται και οι επιβαίνοντες στο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα, οι οποίοι αποζημιώνονται κανονικά σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά όχι ο οδηγός του οχήματος.

Η ασφάλιση περιλαμβάνει, επίσης, την κάλυψη της αστικής ευθύνης λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου, κύριου ή οδηγού του αυτοκινήτου ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται με την παρούσα ασφάλιση, και αυτό ανεξάρτητα από δεσμό συγγενείας.

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της ασφάλισης αστικής ευθύνης που έχω συνάψει για το αυτοκίνητό μου;

Σύμφωνα με το νόμο, η σύμβαση της υποχρεωτικής ασφάλισης του αυτοκινήτου σας είναι  σύμβαση ορισμένης διάρκειας, γεγονός που σημαίνει ότι η ασφάλισή σας ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται με ακρίβεια στο ασφαλιστήριό σας. Επομένως το συμβόλαιο σας έχει συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης και συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα λήξης.

Η αυτόματη ανανέωση της διάρκειας ισχύος της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου έπαψε να ισχύει από το Μάιο του 2014.

Προαιρετικές ασφαλίσεις οχημάτων

Τι προσφέρουν οι προαιρετικές ασφαλίσεις οχημάτων;

Πέρα από την υποχρεωτική από τον νόμο κάλυψη, οι ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν πλήθος προαιρετικών ασφαλίσεων για το όχημά σας.

Με αυτές μπορείτε να καλυφθείτε και για ζημιές που δεν περιλαμβάνονται στην υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Έτσι, απολαμβάνετε μεγαλύτερη προστασία.

Οι πιο σημαντικές από τις προαιρετικές καλύψεις είναι οι ακόλουθες:

 • η μικτή ασφάλιση ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό σας από ατύχημα, ακόμα και εάν βαρύνεστε εσείς με την υπαιτιότητα του ατυχήματος
 • η ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό σας από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη
 • η ασφάλιση ολικής ή και μερικής κλοπής αυτοκινήτου, με την οποία αποζημιώνεστε σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου σας
 • η κάλυψη ζημιών στα υάλινα μέρη του αυτοκινήτου σας
 • η κάλυψη ζημιών στο αυτοκίνητό σας από φυσικά φαινόμενα (χαλάζι, σεισμό, πλημμύρα κλπ) 
 • η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από τρομοκρατικές ενέργειες
 • η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • η κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σας κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών
 • η κάλυψη εξόδων ενοικίασης αυτοκινήτου
 • η κάλυψη υλικών ζημιών του αυτοκινήτου σας από την πρόκληση ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικές για την πληρέστερη προστασία σας είναι και οι παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις που μπορεί να συνοδεύουν την ασφάλιση του οχήματός σας:

 • η κάλυψη οδικής βοήθειας
 • η κάλυψη νομικής προστασίας
 • η κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού

Τι καλύπτει η μικτή ασφάλιση; Τι είναι η “απαλλαγή” και σε τι με ωφελεί;

Με τη μικτή ασφάλιση, η ασφαλιστική σας εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει και τις υλικές ζημίες του δικού σας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, ακόμα και στην περίπτωση που είστε εσείς ο υπεύθυνος για το τροχαίο ατύχημα.

“Απαλλαγή” είναι το χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία ως αποζημίωση και επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας. Συνεπώς, αν η ασφάλιση συμφωνήθηκε με “απαλλαγή” του ασφαλιστή για ορισμένο ποσό ανά ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται μόνο για την τυχόν περάν του ποσού της απαλλαγής ζημία.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το ύψος της “απαλλαγής” επηρεάζει πτωτικά το ύψος των ασφαλίστρων. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η “απαλλαγή” που θα συμφωνήσετε με την εταιρία σας, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσετε.

Φιλικός Διακανονισμός

Τι είναι ο φιλικός διακανονισμός και πως με ωφελεί;

Ο φιλικός διακανονισμός είναι ένα σύστημα αποζημίωσης μετά από τροχαίο ατύχημα, που επιτρέπει στον αναίτιο ασφαλισμένο (αυτόν δηλαδή που δεν φταίει για το ατύχημα) να αποζημιωθεί από τη δική του ασφαλιστική εταιρία, αντί για την εταιρία του υπαίτιου οδηγού.

Ο φιλικός διακανονισμός καθιερώθηκε κατά κύριο λόγο για τη διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, καθώς έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:

 • Λιγότερες και πιο άμεσες διαδικασίες για σας.
 • Ταχύτερη καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούστε.
 • Μικρότερη ανάγκη για προσφυγή, δική σας ή της εταιρίας σας, στα δικαστήρια, με τη μείωση του σχετικού κόστους που συνεπάγεται αυτό.
 • Λιγότερες διενέξεις ανάμεσα σε σας και άλλες ασφαλιστικές εταιρίες.
 • Δυνατότητα να αποζημιωθείτε από την εταιρία που εσείς οι ίδιοι επιλέξατε, έχοντας προφανώς δική σας άποψη για την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Ο φιλικός διακανονισμός ισχύει από την 1η Μαΐου 2000, όταν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στην Ασφάλιση Αυτοκινήτων στην Ελλάδα, προχωρώντας σε μια Συμφωνία Κυρίων, καθιέρωσαν αυτό το σύστημα αποζημίωσης, απαλλάσσοντάς σας από την ανάγκη να στραφείτε κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης του υπαίτιου οδηγού.

Ο φιλικός διακανονισμός εφαρμόζεται εφόσον και οι δύο εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προσχωρήσει σε αυτόν.

Ποιες ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν στο Φιλικό Διακανονισμό; Πως μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες;

Πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν σήμερα στο Φιλικό Διακανονισμό μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;

Σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει:

 • Να ειδοποιήσετε τηλεφωνικά την υπηρεσία “φροντίδας ατυχήματος” που έχουν σήμερα οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να σας βοηθήσουν στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε.
 • Σε περίπτωση που υπάρχει τραυματισμός να ειδοποιήσετε την αστυνομική αρχή.
 • Να συμπληρώσετε με τον οδηγό του άλλου εμπλεκομένου οχήματος τη φιλική δήλωση, η οποία θα διευκολύνει ούτως ή άλλως την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού εφόσον και οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν σ’ αυτόν.
 • Εάν δεν έχετε ή δεν καλέσατε την “φροντίδα ατυχήματος”, θα πρέπει να θυμηθείτε μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες να γνωστοποιήσετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρία, όπως προβλέπει ο νόμος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα για την καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο ατύχημα, της ασφαλιστικής εταιρίας του, καθώς και των στοιχείων ταυτότητας και κάθε άλλου χρήσιμου στοιχείου του άλλου οδηγού / ιδιοκτήτη (π.χ. ονοματεπώνυμο οδηγού/ ιδιοκτήτη, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λπ.), καθώς και τα στοιχεία τυχόν μαρτύρων που παρευρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος.

Εάν υπάρχει τραυματισμός, θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε ώστε να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία βοήθεια ειδοποιώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες. Θυμηθείτε ότι δεν μετακινούμε τον βαριά τραυματισμένο και δεν βγάζουμε το κράνος από τον επιβαίνοντα δικύκλου. Μένουμε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να επιληφθεί η Τροχαία.

Θυμηθείτε επίσης να καταγράψετε τα στοιχεία ταυτότητας του τραυματία και το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, διότι θα σας ζητηθούν από την ασφαλιστική σας εταιρία.

Αυτοκίνητο

Date:
Facebook
YouTube
LinkedIn