Η ιδιωτική ασφάλιση είναι επένδυση για τη ζωή μας

Η ιδιωτική ασφάλιση είναι επένδυση για τη ζωή μας

Η ιδιωτική ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς προσφέροντάς μας ηρεμία και οικονομική ασφάλεια. Μας βοηθά να διατηρήσουμε το επίπεδο ζωής μας και τους καρπούς των προσπαθειών μας. Με σύμμαχό μας την ασφάλιση μπορούμε να είμαστε ξέγνοιαστοι και να ασχολούμαστε με αυτά που έχουν πραγματική αξία στη ζωή.

Μας βοηθά:

Είναι φερέγγυες οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα;

Οι ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα λειτουργούν κάτω από ένα πολύ αυστηρό ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο (Solvency II) και εποπτεύονται αυστηρά από την Τράπεζα της Ελλάδος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορούν να ανταποκριθούν στους κινδύνους που αναλαμβάνουν.

Σε κάθε γεγονός η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της, πληρώνοντας τις αποζημιώσεις των ασφαλισμένων που επλήγησαν και έχει τη  δυνατότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια να αναλάβει πολύ περισσότερους κινδύνους.

Διαθέτουν σχεδόν διπλάσια κεφάλαια από τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία με δείκτη φερεγγυότητας από τους υψηλότερους στη Ευρώπη (184,6% σύμφωνα με την Έκθεση της ΤτΕ).

Με ποιον τρόπο υπολογίζουν τα ασφάλιστρα οι ασφαλιστικές εταιρίες;

Η ασφάλιση έναντι κινδύνων είναι μία μορφή αλληλεγγύης. Στην ουσία τα ασφάλιστρα που δίνουν οι πολλοί στην ασφαλιστική εταιρία χρηματοδοτούν τις ζημιές που συμβαίνουν στους λίγους. Αν εσείς για παράδειγμα έχετε υποστεί ζημιά από πλημμύρα, η ασφαλιστική εταιρία σας αποζημιώνει με τα ασφάλιστρα των υπολοίπων, που δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα ταυτόχρονα μ' εσάς.

Πώς υπολογίζεται το ασφάλιστρο:

Οι ασφαλιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα κινδύνου (στατιστικά στοιχεία) για να υπολογίσουν την πιθανότητα να συμβεί αυτό για το οποίο ασφαλίζεστε. Με βάση αυτές τις πληροφορίες και με την αξιοποίηση ασφαλιστικών μοντέλων υπολογίζεται το κόστος του ασφαλίστρου σας. Όσο πιθανότερο είναι να συμβεί το γεγονός για το οποίο ασφαλίζεστε, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος για τον ασφαλιστή και, ως εκ τούτου, τόσο υψηλότερο είναι το κόστος του ασφαλίστρου σας.

Μία ασφαλιστική εταιρία θα λάβει υπόψιν δύο σημαντικούς παράγοντες κατά την επεξεργασία του ασφάλιστρου που θα χρεώσει:

  • Πόσο πιθανό είναι γενικά κάποιος να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης;
  • Αποτελεί το άτομο που θέλει να αποκτήσει ένα ασφαλιστήριο πρόγραμμα μεγαλύτερο ή μικρότερο κίνδυνο από τον «μέσο» ασφαλισμένο;

Για παράδειγμα, ένας νέος και άπειρος οδηγός που έχει στην κατοχή του ένα αυτοκίνητο υψηλής ισχύος, μπορεί να χρεωθεί υψηλότερο ασφάλιστρο από έναν ώριμο και έμπειρο οδηγό, δεδομένου ότι είναι στατιστικά πιο πιθανό να εμπλακεί σε ατύχημα.

Η πιθανότητα υποβολής μίας απαίτησης συνήθως καθορίζεται μέσα από την ιστορική ανάλυση στοιχείων ομοιογενών ομάδων που αντιπροσωπεύουν παρόμοιους κινδύνους και με τη χρήση εργαλείων προβλεπτικής ανάλυσης κινδύνων.

Για παράδειγμα οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων ζωής μπορεί να κατανεμηθούν από μία ασφαλιστική εταιρία σε διάφορες ομάδες, με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Ηλικία
  • Επάγγελμα
  • Γεωγραφική τοποθεσία
  • Αν είναι καπνιστές ή όχι

Αφού ληφθούν όλα αυτά υπόψιν, το ”ασφάλιστρο κινδύνου’’ προσαρμόζεται ώστε να καλύπτει τα έξοδα της ασφαλιστικής εταιρίας και επίσης να παρέχει ένα ποσοστό κέρδους:

(Αναμενόμενο ποσό απαίτησης x την πιθανότητα της υποβολής της απαίτησης) + έξοδα + κέρδος = ασφάλιστρο

Επιπλέον, ο σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων συμβάλλει στο να διατηρούνται χαμηλά τα έξοδα και το ποσοστό κέρδους των εταιρειών διασφαλίζοντας όσο το δυνατόν πιο προσιτά ασφάλιστρα.

Με βάση αυτή τη λογική λειτουργεί η ασφάλιση και υπολογίζεται το ασφάλιστρο. Για να μπορούν οι ασφαλιστικές εταιρίες να αποζημιώνουν τους ασφαλισμένους τους και να τους βοηθούν να συνεχίσουν ομαλά τη ζωή τους.

Μπορεί η δημόσια ασφάλιση να καλύψει από μόνη της τα πάντα;

Το Κράτος μέσω της κοινωνικής ασφάλισης φροντίζει για τη σύνταξη και την υγεία μας. Όμως, οι παροχές αυτές για διάφορους λόγους δεν είναι πάντοτε αρκετές. Ζούμε περισσότερα χρόνια και άρα χρειαζόμαστε ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα που θα μας εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Επιπλέον, το δημόσιο σύστημα υγείας έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και ενδέχεται να μην μπορεί να μας καλύψει άμεσα. Το κενό που προκύπτει έρχεται να συμπληρώσει η ιδιωτική ασφάλιση μέσω των αποταμιευτικών προγραμμάτων που προσφέρει και των συμβολαίων υγείας.

Τι γίνεται όμως με όλα τα άλλα απρόβλεπτα που μπορεί να παρουσιαστούν στη ζωή μας και δεν καλύπτονται από την Πολιτεία;

Υπάρχουν πολλοί καθημερινοί κίνδυνοι που απειλούν τη σταθερότητα στη ζωή μας. Όπως για παράδειγμα μπορεί η περιουσία μας να κινδυνεύσει από μία φωτιά, μία πλημμύρα ή έναν σεισμό. Μπορεί να εμπλακούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα. Η επιχείρησή μας μπορεί να υποστεί μία ζημιά που θα απειλήσει τη λειτουργία ή και τη βιωσιμότητά της.

Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι και πολλοί παραπάνω καλύπτονται μόνο από την ιδιωτική ασφάλιση.

Η ιδιωτική ασφάλιση είναι αναγκαιότητα όλων ή απλά προνόμιο των πλουσίων;

Πολλοί θεωρούν πως η ιδιωτική ασφάλιση είναι ένα αγαθό που αφορά μόνο τους «πλούσιους». Ουσιαστικά, όμως, αυτό που ισχύει είναι ότι οι μη έχοντες έχουν περισσότερο ανάγκη την ασφάλιση από τους έχοντες. Οι πλούσιοι έχουν πιθανότατα την οικονομική άνεση να καλύψουν μόνοι τους τα κόστη μίας ασθένειας ή μίας ζημιάς.

Οι μη έχοντες, όμως, τι θα κάνουν εάν εάν έρθουν αντιμέτωποι μία καταστροφή στο σπίτι τους ή ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας; Δύσκολα θα μπορέσουν από μόνοι τους να πληρώσουν τα κόστη μίας σοβαρής νοσηλείας ή μίας μεγάλης ζημιάς.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο όλοι χρειάζονται την ασφάλιση. Ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα διασφαλίζει ότι αν και όταν προκληθεί μία ζημιά η ασφαλιστική εταιρία θα αποζημιώσει και θα καλύψει την αποκατάστασή της.

Επιπλέον, οι έχοντες μπορεί να μην ανησυχούν τόσο για τα γεράματά τους αν διαθέτουν περιουσία και επιπλέον πόρους. Όμως οι μη έχοντες θα πρέπει να αρκεστούν στη σύνταξη που θα λάβουν από το κράτος. Με βάση τα δημογραφικά και οικονομικά δεδομένα, θα αρκεί η σύνταξη αυτή για να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να χαρούν τα «χρυσά» τους χρόνια;

Άρα, οι μη έχοντες έχουν περισσότερη ανάγκη από τα αποταμιευτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, που είναι μια εξασφάλιση για το μέλλον τους. Και βέβαια, μπορεί ο καθένας να επιλέξει το ποσό που θα αποταμιεύει με βάση τις δυνατότητές του.

Το ίδιο ισχύει και με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Μια ζημιά από φυσικά φαινόμενα για παράδειγμα, ίσως να είναι αδύνατον να αποκατασταθεί από μια μικρή επιχείρηση που παλεύει καθημερινά και να την οδηγήσει σε αδιέξοδο. Εάν όμως είναι ασφαλισμένη, μπορεί γρήγορα να επιστρέψει στην κανονικότητα.

Η ασφάλιση είναι για κάθε πορτοφόλι και είναι απαραίτητη σε όλους.

Είναι σημαντικό να διερευνήσει κανείς τα ασφαλιστικά προγράμματα που προσφέρονται στην ελληνική αγορά που είναι για όλες τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες.

Επιλέγουμε το πρόγραμμα που μας ταιριάζει και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, ό,τι κι αν συμβεί!

Facebook
YouTube
LinkedIn